Materijali

Osnovna podjela materijala je na:

  • GRANITE

  • MRAMORE

  • VAPNENCE

  • KVARCITE

  • Isprika zbog trenutne nedostupnosti galerije, ista će biti objavljena u najkraćem mogućem roku