Eu projekti

Projekt E-impuls

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava „E-impuls“ Kamen centar d.o.o. provodi projekt „Povećanje kapaciteta završne obrade kamena „ za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.03.2.1.06.1999.

Naziv projekta: Povećanje kapaciteta završne obrade kamena

Ime korisnika: Kamen centar d.o.o.

Pogledati više na:

 www.strukturnifondovi.hr 

www.hamagbicro.hr